חיפוש מוזאונים

חדשות איקו"ם

. להלן קישור לידיעון איקו"ם האלקטרוני, דצמבר 2012 - ינואר 2013. הידיעון מיועד לחברי איקו"ם שברשותם שם משתמש וסיסמה


Please find below the link to the ICOM e-newsletter for December 2012 – January 2013, available via ICOMMUNITY: