חיפוש מוזאונים

חדשות האיגוד והמוזאונים

טיוטה להערות הציבור

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזיאונים המוכרים[1]

כדי לראות את המודעה, נא להקיש

קול קורא

חוויית המבקר במוזאונים בעידן הדיגיטלי 

יום עיון מקצועי – המועד נדחה מיום 2 במרס ליום שני, 11 באפריל 2016

במוזאון מגדל דוד, ירושלים 

 

לכבוד

מר יוסי ורדי, יו"ר המועצה האזורית עמק הירדן

חברי מליאת המועצה האזורית עמק הירדן

 

נכבדיי,

 

הנדון: מאבק ציבורי למען מוזאון בית אורי ורמי נחושתן

 

פנייה זו נוגעת לעתידו של המוזאון הציבורי בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד, "בית אורי ורמי נחושתן".

מוזאון