חיפוש מוזאונים

חדשות האיגוד והמוזאונים

מוזאונים ובעלים של משאבי מורשת תרבות מתבקשים להגיש מועמדות לרישום ולהכרה בין-לאומית של האוספים שברשותם.

כדי לקרוא עוד פרטים, נא להקיש כאן

מצ"ב הצעות חוק פרטיות אשר הונחו לפני ימים אחדים על שולחן הכנסת:

 

הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות ואמנות 

הרשות תפעל לעידוד התרבות ולמתן תמיכה הולמת ליוצרים, תבטיח חופש יצירה ותיתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה. כך, תהא הרשות לתרבות ולאמנות מחויבת בפני הציבור לקדם איכות

 

חברי איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

חברים יקרים,

 

הנכם מוזמנים בזה לאספה כללית ולכינוס בין-לאומי יוצרים גשרים שיתקיימו ביום ראשון, ד' בתמוז תשע"ה, 21 ביוני 2015, בשעה 08:30, במוזאון ישראל, ירושלים (הזמנה לכינוס נשלחה בנפרד. להלן הקישור: ww.imj.org.il/bridging).

 

בתכנית:

אספה כללית*