חיפוש מוזאונים

מוזאונים ורב-תרבותיות בישראל

רות קרק ונועם פרי

Museums & Multiculturalism in Israel

Ruth Kark & Noam Perry

Hebrew University of Jerusalem

Presentation at ICME conference, Jerusalem, November 2008

Published in: Maos Y. and Charney, Y. (eds.), Geographers in Israel: A collection of Papers, Prepared for the International Union of Geographers Conference, Germany, 2012, University of Haifa, 2012

For reading the article press here

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.