חיפוש מוזאונים

תערוכות ואירועים

תערוכות

תלמידי הגר"א בארץ ישראל: אתחלתא דגאולה

בראשית המאה ה-19 , חלה התעוררות משיחית בעולם היהודי ואלפי יהודים החלו לנהור לארץ ישראל, מתוך אמונה לביאת המשיח בשנת הת"ר (1840).

בשנים 1808-1813 הגיעו מרחבי ליטא לארץ ישראל 511 נפשות מתלמידי הגר"א  ובני משפחותיהם.  משפחות אלו ,שהגיעו ארצה מתוך בחירה אידיאולוגית, היו מהעילית של יהדות ליטא.

תלמידי הגר"א בלטו בייחודם בקרב העולים : בניגוד לעולים שהגיעו ארצה תוך המתנה פאסיבית לביאת המשיח, תלמידי

חזון ומעש: סיפורה של משפחת סלומון (צורף)