חיפוש מוזאונים

תערוכות ואירועים

תערוכות

18.10.2017
- 01.12.2017

"אסור לבנות לא צריף ולא אוהל, יתנו לי וילה בכרמיאל, לא גר. אפילו אני אגור באוהל אפילו על הארץ". אבו מואפק, אום אל חיאיא

תצלומיה של סגל הם כעין

אזרחים ללא מען- עדי סגל

אירועים

גרמניה בין מלחמות העולם
06.02.2018
18:00

הרצאה שלישית בסדרת ההרצאות של זהר רובינשטיין במוזיאון 

בהרצאתה זו תתייחס רובינשטיין לאמנות בגרמניה בין שתי מלחמות העום. שנות הרפובליקה של ויימאר, עליית הנאציזם לשלטון, ועד פרוץ המלחמה העולמית השניה. גרמניה של אבטלה, רעב וזעם. אמנות מחאה מחד, ואמנות התעמולה של הפאשיזם העולה.

אמנות מחאה ותעמולה - זהר רובינשטיין