חיפוש מוזאונים

מסע אל חיים שנגדעו

מסע אל חיים שנגדעו
מקרית שמונה לפולין
10.05.2017
30.06.2017

רגעים ומראות דרך עדשת המצלמה

תערוכה של בתי הספר ברנקו-וייס ודרכא- דנציגר בשיתוף עם המוזיאון הפתוח לצילום.

רגעים מהמסע למחנות ההשמדה בפולין.