חיפוש מוזאונים

מאמרים
ילנה ליבמן

בכינוס ה-24 מטעם איקו"ם שהתקיים השנה במילאנו, השתתפתי בעיקר בישיבות של הוועדה המקצועית לשימור ICOM-CC.

תכנית הכינוס הייתה אינטנסיבית מאוד, בנוסף לנושאים כלליים ואקטואליים עבורנו - ביטחון ומאבק בטרור - היו גם נושאים יותר ספציפיים כמו שימור, הכנה לתערוכות והובלת חפצים למוזאונים. כדי להמשיך ולקרוא, נא הקישו כאן

ד"ר נירית שלו כליפא

הכינוס ה-24 של איקום במילאנו התקיים במרכז הכנסים MICO והציע שפע של  אפשרויות ומושבים. תכנית הכינוס העמוסה נועדה ל-3500 משתתפים מ-130 מדינות שפקדו את מילאנו. יש לציין שהניווט בין דפי התכנייה ובחירת ההרצאות, הדיונים והסיורים היו לא אחת  לאתגר מרכזי שעמו נאלצו המשתתפים להתמודד. הכינוס החל בבוקר ה-4 ביולי במושב הפתיחה החגיגי עם הרצאות המפתח, שעליהן הרחיבה עמיתתי ד"ר דליה מנור (ראו באתר זה). המושבים שהתקיימו על פי החלוקה לוועדות המשנה המקצועיות (IC-International Committees) של איקו"ם נמשכו באותו היום ולמחרת. בימים רביעי-חמישי (6-7 ביולי) נערכו סיורים במילאנו ובסביבתה במסגרת הוועדות.  כדי להמשיך לקרוא, נא להקיש כאן

כדי לצפות במצגת ההרצאה שנישאה במושב של DENHIST, נא להקיש כאן

סמדר ספקטור דנון

נופי התרבות, שעמדו על הפרק בכינוס זה, היו מגוונים. נופי התרבות הקונטמפורניים (נגזר ממושג המערבנות) המרכזיים שהתייחסו אליהם רבים מדוברי הכינוס במילנו, בהרצאות-המפתח ובהרצאות של ועדת ICR (בה נכחתי בשל היותי חברה בה) הם הרב-תרבותיות, מגוון התרבויות והקשר ביניהן ובין המוזאונים, וכן הקשר בין המוזאונים ובין קבוצות אתניות, אזרחיות וחברתיות. אלה בולטים במיוחד בשנים האחרונות בשל שינויים חברתיים גלובליים, ההגירות והמלחמות. אלה הם נופי התרבות הבאים לידי ביטוי בפעילויות מוסדות התרבות, ובראשם המוזאונים – בתפיסת עולמם, בתצוגותיהם, בנרטיבים המוצגים ובפעילות החינוכית והחברתית שלהם.  כדי להמשיך ולקרוא, נא הקישו כאן

דניאלה שלו

דניאלה שלו אוצרת תערוכות באגף הנוער ומנהלת המחלקה לתכניות תרבות והעשרה במוזאון ישראל, ירושלים, השתתפה בכינוס בין-לאומי שהתקיים במילאנו ביולי 2016 מטעם איקו"ם, כותבת על רשמיה מהכינוס. כדי לקרוא, נא להקיש כאן