חיפוש מוזאונים

מאמרים
סמדר ספקטור דנון

נופי התרבות, שעמדו על הפרק בכינוס זה, היו מגוונים. נופי התרבות הקונטמפורניים (נגזר ממושג המערבנות) המרכזיים שהתייחסו אליהם רבים מדוברי הכינוס במילנו, בהרצאות-המפתח ובהרצאות של ועדת ICR (בה נכחתי בשל היותי חברה בה) הם הרב-תרבותיות, מגוון התרבויות והקשר ביניהן ובין המוזאונים, וכן הקשר בין המוזאונים ובין קבוצות אתניות, אזרחיות וחברתיות. אלה בולטים במיוחד בשנים האחרונות בשל שינויים חברתיים גלובליים, ההגירות והמלחמות. אלה הם נופי התרבות הבאים לידי ביטוי בפעילויות מוסדות התרבות, ובראשם המוזאונים – בתפיסת עולמם, בתצוגותיהם, בנרטיבים המוצגים ובפעילות החינוכית והחברתית שלהם.  כדי להמשיך ולקרוא, נא הקישו כאן

דניאלה שלו

דניאלה שלו אוצרת תערוכות באגף הנוער ומנהלת המחלקה לתכניות תרבות והעשרה במוזאון ישראל, ירושלים, השתתפה בכינוס בין-לאומי שהתקיים במילאנו ביולי 2016 מטעם איקו"ם, כותבת על רשמיה מהכינוס. כדי לקרוא, נא להקיש כאן

צילה חיון

הרצאתה של צילה חיון נישאה בכינוס התלת שנתי של איקו"ם במילאנו, איטליה, ביולי, 2016.
כדי לקרוא את ההרצאה, נא להקיש כאן

עדי שלח

עדי שלח, מנהלת מחלקת החינוך במוזאוני חיפה השתתפה בכינוס התלת שנתי מטעם  איקו"ם שהתקיים במילאנו, איטליה ביולי 2016. כדי לקרוא את רשמיה מהכינוס, נא להקיש כאן