חיפוש מוזאונים

מאמרים
צילה חיון

הרצאתה של צילה חיון נישאה בכינוס התלת שנתי של איקו"ם במילאנו, איטליה, ביולי, 2016.
כדי לקרוא את ההרצאה, נא להקיש כאן

עדי שלח

עדי שלח, מנהלת מחלקת החינוך במוזאוני חיפה השתתפה בכינוס התלת שנתי מטעם  איקו"ם שהתקיים במילאנו, איטליה ביולי 2016. כדי לקרוא את רשמיה מהכינוס, נא להקיש כאן

נוגה ראב"ד

נוגה ראב"ד, אוצרת (לשעבר) של מוזאון היהלומים ע"ש הרי אופנהיימר ברמת גן, חזרה מכינוס שארגן איגוד המוזאונים האמריקאי בוושינגטון, די.סי בארה"ב, מאי 2016. כדי לקרוא את רשמיה, נא להקיש כאן

טל דה לנגה

להלן סקירה של הרצאות שנישאו בכינוס הגדול במילאנו ותמצית ההרצאה של טל דה לנגה בנושא: Exremely Far and Incredibly Quiet
על תכנון הביתן היהודי באושוויץ. כדי להוסיף ולקרוא נא להקיש כאן