חיפוש מוזאונים

מאמרי הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות בישראל - הועלו לאתר

 קובץ מאמרי הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות בישראל

התפרסם באתר הכינוס.

ראו קישור לדף המאמרים באתר, הכולל אפשרות להורדת הקובץ המלא:

http://conference.iaa-conservation.org.il/articles