חיפוש מוזאונים

אמנות מחאה ותעמולה - זהר רובינשטיין

אמנות מחאה ותעמולה - זהר רובינשטיין
גרמניה בין מלחמות העולם
06/02/2018
18:00

הרצאה שלישית בסדרת ההרצאות של זהר רובינשטיין במוזיאון 

בהרצאתה זו תתייחס רובינשטיין לאמנות בגרמניה בין שתי מלחמות העום. שנות הרפובליקה של ויימאר, עליית הנאציזם לשלטון, ועד פרוץ המלחמה העולמית השניה. גרמניה של אבטלה, רעב וזעם. אמנות מחאה מחד, ואמנות התעמולה של הפאשיזם העולה.