חיפוש מוזאונים

ארץ, עיר, ילד, ילדה: ילדות בחיפה (1930 - 1960)

עיריית חיפה, מבט מגן הזיכרון, שנות ה-60 פלפוט הוצאה לאור, הרצליה
25.06.2016
11.06.2017

תערוכה זו היא תוצר של עשרות חפצים שהורדו מהבוידעם, צילומים שנשלפו מאלבומים אישיים וסיפורים שסופרו – בהתלהבות ולא פעם בערגה – על ידי ילידי חיפה ואלו שבילו כאן את שנות ילדותם בין השנים 1960-1930.

זוהי רק נגיעה ראשונה, ודאי חלקית, המזמנת מחקר מעמיק על ילדות במרחב האורבני המקומי. אין חוויית ילדות אחת בחיפה אלא קיים מגוון רחב של חוויות אישיות שיש בהן נקודות השקה, ולעתים גם חיבורים בלתי צפויים, כתוצאה מן השהות במרחב עירוני אחד. אולם דומה כי בכל אלו יש געגוע לחיפה של פעם.  

אוצרת: ליאת מרגלית