חיפוש מוזאונים

זיכרון ואתניות - מאמר ביקורת

דליה מנור

הספר: זיכרון ואתניות מוקדש למוזאונים אתניים, רובם המכריע יהודים, בישראל ובתפוצות והוא אסופה של מחקרים ומאמרים העוסקים במאבק על שימור הזיכרון של קבוצות מיעוט ותפקידו של המוזאון בהנכחת קבוצות המיעוט בהיסטוריה של הרוב. בין המוזאון היהודי בקזבלנקה לבין המוזאונים ליהדות מרוקו בישראל, ובין בית התפוצות בתל אביב לבין המוזאון היהודי בפלורידה משתרעת שורה של סוגיות תרבותיות ופוליטיות, השקפות על זהות וציפיות לעתיד כפי שמוצגות בין פרקי הספר על ידי מלומדים מתחומים שונים. מפרספקטיבה של מנהלת מוזאון, דליה מנור סוקרת במאמר ביקורת לכתב העת הבריטי לחקר אתניות ולאומיות כמה מהשאלות שמעוררים המוזאונים עצמם והפרשנות שלהם כפי שמוצגת בספר. כדי לעיין במאמר, נא להקיש כאן

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.