חיפוש מוזאונים

הארכיון בשירות האוצר/ת - יום עיון ואספה כללית יתקיימו בארכיון הציוני בירושלים

חברי איגוד המוזאונים מוזמנים להירשם ליום עיון ואספה כללית שיתקיימו בארכיון הציוני בירושלים

ביום שני 15 במאי 2017 בשעה 09:00. לעוד פרטים בנוגע ליום העיון, נא להקיש כאן. לפרטים בנוגע לאספה הכללית, נא להקיש כאן.

לעיון בדוח הכספי לשנת 2016, נא להקיש כאן

לעיון בדוח המילולי לשנת 2016, נא להקיש כאן