חיפוש מוזאונים

הכלה של מהגרים ופליטים: תפקידם של מוסדות תרבות

בימים אלו הנושאים הנוגעים לעולים חדשים / מהגרים / פליטים באים לידי ביטוי גם לגבי מוסדות תרבות.

לעיונך קישור לעבודה בנושא.

 

מצ"ב פרסום באנגלית על "תפקידם של מוסדות תרבות בשילוב מהגרים ופליטים".

https://drive.google.com/file/d/0B9pCa4GTk4UMY091MjM4LXlUdGs/view

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.