חיפוש מוזאונים

חברי ICME, להלן ידיעון הוועדה ומידע בנוגע לכינוס השנתי, אוקטובר 2017

Dear ICME colleagues and friends! Please, check for the latest issue of ICME News. Check also on our official webpages for the latest about the forthcoming conference in October 2017 in Washington DC.

 

Enjoy!

 

ICME News (web)

 

ICME news (pdf)

 

ICME 2017 Conference (web)

 

ICME 2017 Conference Programme (pdf)