חיפוש מוזאונים

דוח נסיעת השתלמות לקורס Curating Fashion and Dress, Victoria and Albert Museum, London

נגה אליאש זלמנוביץ'

בין התאריכים 9-5 בפברואר, 2018 השתתפתי בקורס השתלמות בין-לאומי אשר אורגן על ידי מחלקת האופנה ולבוש
במוזאון אלברט וויקטוריה, לונדון. הקורס נועד לעובדי מוזאונים וחוקרים מקצועיים בתחום. כדי לקרוא עוד, נא להקיש כאן

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.