חיפוש מוזאונים

הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות בישראל - הארכת מועד הגשת תקצירים

אנו מבקשים להודיע על הארכת המועד להגשת תקצירים לכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות בישראל.

המועד החדש: 25 באפריל 2018.

כדי לקרוא עוד בנוגע לקול קורא, לחץ כאן