חיפוש מוזאונים

מוזאונים בראי החברה והחינוך - קובץ מאמרים

עורכות: סיגלית רוזמרין ואורה פיקל-צברי

להלן קישור לאסופת מאמרים מאמרים שיצאה לאור בעקבות כינוס שנערך במכללת אפרתה ונוזאון חצר היישוב בנושא "מוזאונים בראי החברה והחינוך" בשנת 2014: 

http://www.emef.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.