תקנון האיגוד

תקנון

איגוד המוזאונים ואיקום ישראל

Israel National Committee of ICOM

לקריאת התקנון נא לחץ כאן