בוקר טוב ,פסח הסתיים וחוזרים לשגרה, שבת סיפור לשבת הקרובה"מעשה בשלושה אגוזים"

מפגש סיפור ויצירה עם מעשה בשלושה אגוזים
המוזיאון המארח