חדשות האיגוד והמוזאונים

נושא הכינוס: תרבות שימור המורשת. הכרת מורשת התרבות והוקרתה, ושימור נכסיה כדרך ארץ, מציבות את הנושא כמרכיב ב-DNA התרבותי. כינוס זה מבקש לבחון בהקשרים מגוונים את תרבות השימור המתפתחת בישראל.
הכינוס המרכזי של איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל יתקיים ביום חמישי, 1.11.2018 לנוחיותכם גם גרסת PDF, נא להקיש כאן להלן פרטים והרשמה ניתן להירשם פה
אירוח הכינוס השנתי של NATHIST    קבוצת מוזאוני הטבע באיקו"ם איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל ומוזאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל - אביב מארחים השנה בישראל את הכינוס השנתי של קבוצת מוזאוני הטבע באיקו"ם, שיתקיים ב 8-5 בנובמבר 2018. נושא הכינוס: מוזאונים לטבע בממד הזמן והמקום
לקראת ראש השנה יצא גליון חדש של איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל לקריאת הידיעון לחצו כאן