"לאסוף או לחדול"

נפרדים מהתערוכה

נפרדים מהתערוכה האהובה "לאסוף או לחדול"

מפגש על כוס קפה אודות

אוספים ואספנים ומה שבניהם