חיפוש מוזאונים

עבר*מוזאון*עתיד - הכינוס המשותף של איגוד המוזאונים והמועצה לשימור

הכינוס המשותף של המועצה לשימור ואיגוד המוזאונים יתקיים במוזאון ראשון לציון, ביום רביעי, 21 במרס 2018.

כדי לקרוא על התוכנית, נא הקש כאן