ביטחון ובטיחות

משרד התרבות / על פי הנחיותיו של אינג' סרג'יו ברקוביץ'
הכינו את החוברת המחלקה למוזאונים ואמנות פלסטית, מהל התרבות, משרד התרבות  הנחיות להתנהגות…
אינג' סרג'יו ברקוביץ'
דוח הכינוס השנתי מסכם את הביקורשהתקיים במוזאון לואיסיאנה בדנמרק, לא הרחק מהבירה קופנהגן.…
אינג' סרג'יו ברקוביץ'
  באקלים הפוליטי העכשווי, במדינת ישראל כמו גם בעולם כולו, מצבי חירום, שמקורם מעשי ידי אדם…
אינג' סרג'ו ברקוביץ
כדי לקרוא את המאמר נא הקישו כאן