מועצת המוזאונים

מועצת המוזאונים ממונה על ידי השר הממונה על פי חוק המוזאונים תשמ"ג (1983).

תפקידי מועצת המוזאונים:

    מתן ייעוץ בדבר התקנת תקנות לפי חוק המוזאונים

    מתן ייעוץ בנושא השתתפות בתקציבי המוזאונים המוכרים ובכל עניין אחר הנוגע לביצוע החוק

    מתן ייעוץ בעניין אי תשלום סכום השתתפות בתקציבו של מוזאון מוכר

    מתן המלצות בפני הנהלת מוזאון מוכר, בעניין פעילותו של אותו מוזאון

​חלק מפעילות המועצה מבוצעת על ידי ועדות משנה מטעמה המורכבות מחבריה ומאנשים נוספים. המועצה מפקחת על פעילות הוועדות.

מועצת מוזאונים כוללת יו"ר ועשרים חברים נוספים הנבחרים לתקופה של שלוש שנים. הרכב המועצה הינו שישה עובדי מדינה, חמישה אנשי מקצוע בתחום המוזאונים, חמישה אנשי ציבור, שלושה נציגי עיריות, נציג אחד של מועצה מקומית ונציג אחד של מועצה אזורית.

להלן קישור לרשימת חברי מועצת המוזאונים:

http://www.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Museums-Council.aspx

 

********************************************************************************************************************************************

ישיבת מועצת המוזאונים, ישיבה מספר 13/2014 התקיימה בגן המדע ע"ש קלור, מכון ויצמן, ביום 6 באוגוסט 2014. כדי לעיין בפרוטוקול, נא להקיש כאן

********************************************************************************************************************************************

ישיבת מועצת המוזאונים מספר 7 התקיימה במוזאון ישראל ירושלים ביום 1 במאי 2013. כדי לעיין בפוטוקול הישיבה, נא להקיש כאן.

 

********************************************************************************************************************************************

ישיבת מועצת המוזאונים מספר 6 התקיימה במוזאון כפר סבא ביום 27 בפברואר 2013. כדי לעיין בפרוטוקל הישיבה, נא להקיש כאן.

 

********************************************************************************************************************************************

ישיבת מועצת המוזאונים הראשונה לשנת 2013, ישיבה מספר 5 התקיימה במוזאון תל אביב לאמנות בהשתתפות מנהלי המוזאונים, ביום 5 בינואר 2013. כדי לעיין בפרוטוקול, נא להקיש כאן.

*******************************************************************************************************************************************