המוזאון סגור לרגל החלפת תערוכה עד 29.3.2012

המוזיאון המארח

התערוכה "צבע מקומי: אמנות ישראלית מאוסף הללה טל" תיפתח לקהל ב 29.3.2012