הכינוס המרכזי של איגוד המוזאונים: "מה בין מוזאון למרכז מבקרים?" יתקיים ביום 22 בספטמבר 2016

הכינוס המרכזי של איגוד המוזאונים ייגע בשאלה מה הקשר

בין מוזאון ומרכז מבקרים והאם יש בכלל קשר כלשהו. חברי האיגוד מוזמנים

להשתתף ביום עיון זה. כדי להוריד את ההזמנה, נא להקיש כאן. כדי להוריד

טופס הרשמה, נא להקיש כאן