הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נושא הכינוס: תרבות שימור המורשת.
הכרת מורשת התרבות והוקרתה, ושימור נכסיה כדרך ארץ, מציבות את הנושא כמרכיב ב-DNA התרבותי.
כינוס זה מבקש לבחון בהקשרים מגוונים את תרבות השימור המתפתחת בישראל.
הכינוס יתקיים באוניברסיטת בן גוריון,  באר שבע, ב 20 בנובמבר, 2018.
למידע נוסף והרשמה לחצו כאן.