המוזאון כמרחב לתהליכי למידה משתפת - יום עיון שיתקיים במוזאון חיפה

המוזאון העכשווי נתפס כמקום של ספק, שאלות, מחלוקת ודמוקרטיה תרבותית המדגישים את אופיו הפרשני.
בהשתלמות נכיר מקרוב ונדון במודל המזמן מעורבות ושיתוף בתהליכי למידה במוזאון. כדי לקרוא עוד, נא להקיש כאן