העלייה הראשונה: קריאה מחודשת

יום עיון במלאת 130 שנה לעלייה הראשונה
המוזיאון המארח

תוכנית יום העיון:

10:00 דברי פתיחה וברכות (נציג העירייה, נציג יד יצחק בן צבי, נציג המועצה לשימור אתרים)

10:15 – 00: 12 מושב ראשון : לאן וכיצד? העלייה הראשונה בהיבט יהודי עולמי | יו"ר בת ציון עראקי קלורמן

ישראל ברטל  - הרצאת פתיחה: ראשוניותה של העלייה הראשונה?

גור אלרואי – ההגירה היהודית בת התקופה, מבט כולל

רוני באר מרקס – שתי העליות של יחיאל בריל: המסורתית והחלוצית

מיכל בן יעקב - חובבי ציון ו"חובבי ציון" – עולים מארצות האיסלאם כגשר בין היישוב הישן ליישוב החדש

12:00 – 12:15 הפסקה

12:15 – 13:45 מושב שני : התיישבויות העלייה הראשונה | יו"ר רן אהרנסון

יובל בן-בסט יחסי מושבות העלייה הראשונה עם האוכלוסיה הכפרית הערבית: מקרה בוחן רחובות ושכניה, 1890—1913

 

אורנה ארליך – נשים יזמיות במושבות העלייה הראשונה (1914-1881)

 

מרים קצ'נסקי – ייצוגי ההתיישבות של העלייה הראשונה בעיתונות יידיש

 

אורית מנור - חיים ביחד או לחוד: ייחודיותן של מושבות הגליל התחתון.

 

13:45 – 14:45 הפסקת צהריים (משעה 14:15 סיור חופשי בתצוגות המוזיאון)

14:45 – 16:15 מושב שלישי: תרבות חינוך ולשון בעלייה הראשונה | יו"ר יפה ברלוביץ'

סילביה פוגל ביז'אווי – התרומה שלא התקבלה: בתי ספר של כי"ח בתקופת העלייה הראשונה, מבט היסטוריוגרפי אחר

 

קרן דובנוב - באיזו שפה או באילו שפות דיברו היהודים בארץ בימי העלייה הראשונה?

 

יאיר זלטנרייך –  מושג 'החינוך הכפרי', כערך וכמציאות במושבות הגליל בראשית המאה העשרים

 

יונה שפיראתרומתה של ראשון לציון לעיצוב התרבות והלאומיות הישראלית

 

16:15 – 16:30 הפסקה

 

 

 

16:30– 18:00 מושב רביעי : עיצובה החזותי של העלייה הראשונה / יו"ר דן גלעדי

מרדכי נאור – ספרי מחקר חדשים בנושאי העלייה הראשונה (תשע"א-תשע"ב) – סקירה

נירית שלו כליפא – התפיסה המוזיאולוגית של העלייה הראשונה: הנחלת המורשת של העלייה הראשונה בדור הזה

טל בן-נון גלז - השימור במושבות יהודה: לפעמים "הזנחה" עוזרת

נתן שיפריס – דור העלייה הראשונה מבעד לעדשת המצלמה

 

הכניסה ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. מס' המקומות מוגבל.

להרשמה בטלפון: 03-9598862/90 או בדוא"ל ronitm@hironit.co.il  . לפרטים נוספים:

rishonlezion-museum.org.il ובאתר יד בן-צבי www.ybz.org.il