אחרי המלחמה הקודמת

אביב יצחקי: 1970 -1989
המוזיאון המארח

אחרי המלחמה הקודמת

אביב יצחקי: 1970 -1989

אוצרות: אפרת אבני מזא"ה ועינבר דרור לקס
 

אביב יצחקי (נ. 1949) הוא צלם יליד חיפה, שנע בין הערים חיפה, ירושלים ופריז בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת וחווה את התמורות שחלו בחברה הישראלית/היהודית בישראל ובצרפת באותן שנים. יצחקי התוודע לחיי הקהילה היהודית ולתרבות הפריזאית בעקבות נישואיו לעיתונאית יהודייה מצרפת, והשתקע בפריז. בפריז עבד כצלם עבור עיתונים יהודיים ומוסדות של הקהילה היהודית, במקביל לעבודתו כצלם עיתונות בישראל.

תצלומיו של יצחקי משקפים את המעברים בין המדינות. הם מגלים או מסתירים תחושות של השתייכות וזרות ובחינה של זהויות ומצבים אנושיים. יש באלה כדי לרמז על המשבר האידיאולוגי והאישי שחווה יצחקי , בדומה לבני דורו, שלאחר מלחמת יום הכיפורים.